EngGuide

Salitanglaw December 5, 2017. 1st week of Advent with Rev. Fr. Iric John Onceno, OSJ

"Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng Anak."

#LarawanNiHesus