EngGuide

Faraon Tom 1/3 - Bolesław Prus [Audiobook PL]

TOM 1: https://www.youtube.com/watch?v=_G2aeosvciE
TOM 2: https://www.youtube.com/watch?v=h5Dkb-tUF74
TOM 3: https://www.youtube.com/watch?v=p_wSzLN9BfA

Faraon – powieść historyczna Bolesława Prusa, ukończona w maju 1895 roku. Akcja utworu rozgrywa się w Starożytnym Egipcie i opowiada o losach młodego faraona, Ramzesa XIII, próbującego poznać mechanizmy zarządzania państwem oraz podejmującego walkę o niezależność władzy faraona od kasty kapłańskiej.