EngGuide

Rozhlasová hra Audio četba česky | Giovanni Boccaccio Dekameron

00:00:00 - 1.časť - Danuška 01:23:40 - 2. časť - Jurand zo Spychova 02:50:04 - 3. časť - Jagienka Rozhlasová dramatizácia historického románu (Krzyżacy, 1900) poľského spisovateľa.

vypravi Milos Kopecky.

2. čast: Dramatizácia: Július Gajdoš, Scénická hudba: Jozef Malovec, Zvuková realizácia: Robert Bartoš, Dramaturgická príprava: Ľuboš Machaj, Réžia:.

2. časť: Dramatizácia: Dana Garguláková, Dramaturg: Ján Uličiansky. Hudobný dramaturg: Roman Žiaran, Majster zvuku: Ing. Juraj Ďuriš,.