To Be Fiilinin Kullanımı

İngilizce "to be" fiilinin türkçede tam karşılığı yoktur. "To be" fiili fiillerin yalın haller ile kullanılmazlar. "To be" fiili isim ve sıfatlarla kullanılarak onlara fiillik yapar.

"To be" fiilinin kullanımı şahıslara göre değişir.

Şimdiki zamanda aşağıdaki gibi kullanılır.

I am
He is
She is
It is
We are
You are
They are


Geçmiş zamanda aşağıdaki gibi kullanılır.

I was
He was
She was
It was
We were
You were
They were

 

Diğer zamanlarda ise "be" olarak kullanılır.

 

Örnekler

I am going to school.  Ben okula gidiyorum.

 

 

To be fiilinin olumsuz hali

"To be" fiilini olumsuz yapmak için, "to be" fiilden hemen sonra "not" kullanılır. İngilizce'de bu kısaltmalar konuşma dili ve resmi olmayan yazılarda kullanılır.

Şimdiki zaman  Kısaltma 1 Kısaltma 2
I am not I'm not  
He is not He's not He isn't
She is not She's not She isn't
It is not It's not It isn't
We are not We're not We aren't
You are not You're not You aren't
They are not They're not They aren't

 

Geçmiş zaman

Geçmiş zaman  Kısaltma
I was not I wasn't
He was not He wasn't
She was not She wasn't
It was not It wasn't
We were not We weren't
You were not You weren't
They were not They weren't

 

Örnekler

To be fiilinin Soru hali

Şimdiki zaman

Am I
Is he
Is she
Is it
Are we
Are you
Are they

 

Geçmiş zaman

Was I
Was he
Was she
Was it
Were we
Were you
Were they

 

Örnekler

 

To be fiilinin olumsuz soru hali

İki tip olumsuz soru şekli vardır. Birinci kısaltma eski İngilizce'de edebi eserlerde kullanılır.Günlük konuşma dilinde ikinci tip kullanılır.

Şimdiki zaman

1.Olumsuz soru 2.Olumsuz soru
Am I not Aren't I
Is he not Isn't he
Is she not Isn't she
Is it not Isn't it
Are we not Aren't we
Are you not Aren't you
Are they not Aren't they

 

Geçmiş zaman

1.Olumsuz soru 2.Olumsuz soru
Was I not Wasn't I
Was he not Wasn't he
Was she not Wasn't she
Was it not Wasn't it
Were we not Weren't we
Were you not Weren't you
Were they not Weren't they

 

Örnekler